Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Evaluación

  • Organismo: Xerencia Municipal de Urbanismo

Datos Xerais

  • Estado: Evaluación
  • Nome: Derruba parcial de edificio de vivendas na rúa Churruca nº 3 e 5, esquina rúa Gravina (execución subsidiaria derivada do expediente de Infraccións Urbanísticas nº 15.529/423)
  • Expediente: 5272/407
  • Tipo de contrato: Obras
  • Tipo de procedimiento: Negociado con publicidade
  • Orzamento da licitación: 557.158,65 € (IVE non engadido)
  • URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=96

Publicación

  • Publicación no Perfil de Contratante: 11/10/2011 10:02h

Presentación de Ofertas

  • Data fin de presentación: 26/10/2011

Pregos e documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información