Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Evaluación

Perfil de Contratante
Fin prazo Licitación Importe
29/01/2018 Contrato menor de servizos para defensa no procedemento social DOI 963/2017 Xulgado do Social nº 4 de Vigo 2.500 €
12/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS IMPLANTACIÓN VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL 5.895.000 €
06/02/2018 ADQUISICIÓN MONITORES E ESTACIÓNS DE TRABALLO 80.000 €
12/02/2018 OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN PARQUE INFANTIL, PISTA DEPORTIVA E ÁREA DE DESCANSO EN NAVIA 1.100.000 €
13/02/2018 OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DE BARREIRO 199.999,99 €
13/02/2018 OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA PRAZA DA INDEPENDENCIA 199.999,69 €
12/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS HUMANIZACIÓN RÚA ÁLVARO CUNQUEIRO FASE II CORONA CIRCULAR EXTERIOR 1.600.000 €
13/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA 470.398,94 €
13/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS FLORES 595.000 €
12/02/2018 HUMANIZACIÓN DA RÚA PINTOR JOSÉ FRAU RUÍZ, ENTRE AS RÚAS ÁLVARO CUNQUEIRO E LÓPEZ 596.545 €
12/02/2018 OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA 667.439,87 €
30/01/2018 "HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZAIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ" 2.301.549,34 €
30/01/2018 HUMANIZACIÓN DA RÚA PURIFICACIÓN SAAVEDRA, FASE I, ENTRE SANJURJO BADÍA E ENRIQUE LORENZO. 306.096,89 €
30/01/2018 OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE PEDRO ALVARADO 499.990,84 €
04/01/2018 CONCURSO DE SERVICO DE MANTEMENTO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO INTERNAMENTE (2018-2019) 200.000 €
17/01/2018 CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DA XESTIÓN DOS RESIDUOS PROCEDENTES DE CONSTRUCIÓNS E DEMOLICIÓNS XERADOS POLO TALLER DO SERVIZO DE VÍAS E OBRAS DO CONCELLO DE VIGO. 200.000 €
02/01/2018 OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE PISTA DE SKATE, ROLLER E BMX EN SAN PAIO DE NA 300.000 €
04/01/2018 CONTRATO DE SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA EN MEDIA E BAIXA TENSION PARA AS DISTINTAS INSTALACIONS E DEPENDENCIAS DO CONCELLO DE VIGO 11.778.593,26 €
03/01/2018 CONTRATO MAIOR DE SERVICIOS DE REDACIÓN PROXECTOS OBRAS GOL-MARCADOR-APARCADOIRO E PROXECTO REFUNDIDO E.M.BALAIDOS 899.924,19 €
21/11/2017 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA O PRIMEIRO ANDAR DO CMD DE BOUZAS E PARA COMPLEMENTAR O EXISTENTE NO RESTO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE DISTRITO 7.100 €
20/12/2017 HUMANIZACIÓN DA RÚA MARÍA BERDIALES ENTRE GRAN VÍA E HERNÁN CORTÉS 194.609,7 €
20/12/2017 HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I 483.360,26 €
20/12/2017 HUMANIZACIÓN DA RÚA FÁTIMA 225.000 €
02/01/2018 SERVIZO DE REPARACIÓNS DA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE VIGO, INCLUÍNDO O SUBMINISTRO DOS REPOSTOS NECESARIOS PARA AS REPARACIÓNS 640.000 €
27/12/2017 CONTRATO DO SERVIZO PARA A CONTRATACIÓN DA FORMACIÓN DO PROGRAMA "VIGO POLO EMPREGO DA MOCIDADE", POR PROCEDEMENTO ABERTO E URXENTE 669.738 €
10/11/2017 Obras de reparación e acondicionamento dos vestiarios e almacén do Parque de Castrelos 36.721,05 €
10/11/2017 Obras de acondicionamento da zona verde de Barreiro 30.792,26 €
06/11/2017 Contrato menor de servizo de asistencia técnica para redacción de proxecto de ampliación e reestruturación do parque infantil en Jenaro de la Fuente (Calvario) 11.555 €
23/10/2017 Substitución de velas na cuberta do Mercado das Ostras 18.000 €
20/10/2017 Adecuación das xardineiras no paso peonil de Urzáiz 21.553,43 €
27/10/2017 Asistencia técnica para a redacción do proxecto de construción dun parque infantil na rúa Coruña 16.805 €
11/10/2017 REPARACIÓN DE DANOS E MELLORAS NO SOTO DO EDIFICIO PRINCIPAL DO PARQUE CENTRAL DE SERVICIOS DO CONCELLO DE VIGO 45.990,26 €
02/10/2017 Tratamento de restos de poda 21.000 €
28/09/2017 Recuperación e acondicionamento da zona verde situada en Subida aos Padróns (Zamáns) 18.378,44 €
18/09/2017 Asistencia técnica para labores de vixilancia e control de acceso ao Belén que se instalará con motivo da Campaña do Nadal 2017-2018 no salón oval da Casa das Artes de Vigo 5.400 €
18/09/2017 Coordinación de seguridade e saúde das obras de ampliación do parque infantil da rúa Venezuela 4.840 €
18/09/2017 Asistencia técnica para a dirección das obras de ampliación do parque infantil da rúa Venezuela
08/09/2017 Mellora da accesibilidade no parque infantil do Freixo 3.650,15 €
08/09/2017 Adquisición de valado de madeira para zonas verdes da cidade 21.500 €
07/09/2017 Adquisición de valado metálico para a súa instalación en parques infantís 21.500 €
11/10/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS DO SERVIZO DE LIMPEZA : RECOLLIDA, TRANSPORTE E XESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO 71.239.410 €
14/08/2017 ADXUDICACIÓN DAS AUTORIZACIÓNS PARA OCUPACIÓN, INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN POR TERCEIROS PARTICULARES DE QUIOSCOS DE TEMPORADA, EN TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO, NÚMERO 1 SITUADO NO AREAL DE A PUNTA, A GUÍA, E NÚMERO 10 SITUADO NO AREAL DE O VAO POLO PROCEDEMEN 0 €
24/04/2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ALUGUER DE MAQUINARIA E XESTIÓN DE RESIDUOS PARA OBRAS A DESENVOLVER NOS COLEXIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA, POLO PERSOAL BENEFICIARIO DO PROGRAMA "VIGO EMPREGA" 131.890 €
03/04/2017 CONTRATO MENOR DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN CAMPO DE FÚTBOL DE HERBA ARTIFICIAL PARA ADESTRAMENTO NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO C.F. RELFAS-SÁRDOMA. 60.487,89 €
21/02/2017 CONTRATACIÓN DA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DIRECCIÓN DE OBRA DE "MELLORAS NA PISTA DEPORTIVA DE SAN MIGUEL DE OIA"
07/03/2017 LICITACIÓN EXPLOTACIÓN CAFETERIA CONCELLO DE VIGO 2.755.340,28 €

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información