Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

Perfil de Contratante
Fin prazo Licitación Importe
CONTRATACION ARTISTICA DE PRESTACION DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓN DO GRUPO INTERNACIONAL "CRYSTAL FIGHTERS" NO AUDITORIO DE CASTRELOS. VIGO EN FESTAS 2017 94.600 €
CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓN DO ARTISTA INTERNACIONAL CARLOS VIVES NO AUDITORIO DE CASTRELOS. PROGRAMA VIGO EN FESTAS 2017 90.900 €
CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓN DO GRUPO INTERNACIONAL "THE PRETENDERS" NO AUDITORIO DE CASTRELOS. PROGRAMA VIGO EN FESTAS 2017. 89.200 €
03/08/2017 OBRAS DE CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE ABASTECEMENTO DE AUGA 2.741,85 €
02/08/2017 Subministración de arbustos e plantas de tempada 20.000 €
01/08/2017 REDACCIÓN DE PROXECTO DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DE BARREIRO 6.305 €
01/08/2017 REDACCIÓN DE PROXECTO DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA PRAZA DA INDEPENDENCIA 6.305 €
ONTRATACIÓN DO SERVIZO DE SEGURIDADE E ACCESIBILIDADE AO BAÑO, PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA EN DOUS AREAIS DO CONCELLO DE VIGO POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE 43.000 €
19/07/2017 SERVIZO DE INFORMACIÓN CIDADÁ A TRAVÉS DO TELÉFONO 010 804.419,33 €
29/05/2017 REPARACIÓN DE PASOS DE PEONS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO 60.425 €
19/06/2017 CONTRATACIÓN, POR PROCEDENTO ABERTO, DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLÓN DO MONTE DA MINA-CASTRELOS. 259.182 €
06/06/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS DE SOPORTE TÉCNICO E FORMACIÓN PARA A POSTA EN MARCHA DO PROXECTO EDUSI-VIGO VERTICAL 239.580 €
05/06/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS REDACCIÓN PROXECTO OBRAS HUMANIZACIÓN. E.P. 2001 CALVARIO LA GARRIDA. TRAMO IGLESIA DE BEADE A GARRIDA (PO 330). LUGAR DE PORTO, ENTRE REGATO QUINTIÁN E O Nº 77 DA ESTRADA DO PORTO 111.320 €
05/06/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PARA A XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS DESPRAZAMENTOS ESCOLARES DO PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL DE COÑECEMENTO DA CIDADE "VIGO EDUCA" 153.780 €
05/06/2017 CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE XESTIÓN DE TRABALLOS TÉCNICOS DERIVADOS DA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES E ESPECTÁCULOS NO AUDITORIO MUNICIPAL DO CONCELLO 90.376,11 €
05/06/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS REDACCIÓN PROXECTO OBRAS HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL 2002- GRAN VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BARZÁN, ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS 72.874,49 €
06/06/2017 CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A EXECUCIÓN DOS MURAIS DO TERCEIRO PROGRAMA PARA ARROMBAR MEDIANEIRAS E OUTROS ELEMENTOS VERTICAIS CON INCIDENCIA NA VÍA PÚBLICA 297.043,71 €
24/05/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PARA A SUBMINISTRACIÓN EN RÉXIME DE ALUGUER DE ELEMENTOS PARA A ILUMINACIÓN DO NADAL 694.500 €
Patrocinio publicitario "Gran Gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca" 70.000 €
19/04/2017 PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DA PROMOCIÓN TURISTICA DO DESTINO VIGO E RIAS BAIXAS 2017-2019 736.000 €
17/04/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS REDACCIÓN PROXECTO OBRAS REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA (ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA) 217.800 €
17/04/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS DE REDACCIÓN DE PROXECTO DE SOTERRAMENTO DO TRÁFICO RODADO DA PORTA DO SOL, E HUMANIZACIÓN E TRANSFORMACIÓN PEONIL DA ACTUAL REDE VIARIA 217.800 €
12/04/2017 CONTRATO MAIOR PARA A ORGANIZACIÓN E PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE CAMPAMENTOS DE VERÁN 2017 189.104 €
17/03/2017 CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE MANTEMENTO INTEGRAL DAS INSTALACIONS DE CALEFACCION E AUGA QUENTE SANITARIA NOS COLEXIOS PUBLICOS DE VIGO. 130.000 €
06/03/2017 CONTRATACION SERVIZOS PARA A XESTIÓN ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INMERSIÓN LINGÜISTICA MEDIANTE INTEGRACIÓN ESCOLAR NUN HIGH SCHOOL EN PERÍODO LECTIVO "VIGO EN INGLÉS 2017" 208.800 €
20/11/2015 CONCESION DA XESTION DO SERVIZO PUBLICO DO APARCAMENTO PUBLICO DA PRAZA DE PORTUGAL 10.415.010 €
20/12/2016 CONTRATACIÓN, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE, DO SUBMINISTRO DE EQUIPOS PARA A RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN DE AQS NO PAVILLÓN DO CARME E NO COMPLEXO DEPORTIVO DE BALAÍDOS, AMBOS DEPENDENTES DA CONCELLERÍA DE DEPORTE 70.000 €
19/12/2016 PROCEDEMENTO NEGOCIADO PARA A CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRO PARA ADQUISICICIÓN DUN VEHICULO TIPO DUMPER PARA CARGA DE MATERIAIS DE OBRA (CHASIS E CARROZADO) PARA O PARQUE MÓBIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO 130.000 €
07/12/2016 OBRAS DE ADECUACIÓN DOS SENDEIROS AZUIS DO CONCELLO 49.997,3 €
09/01/2017 CONTRATO MAIOR DE OBRAS CONSTRUCCIÓN APARCADOIRO EN TERREOS MUNICIPAIS COLINDANTES HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO 718.188,19 €
09/01/2017 CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTAL DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II) 1.009.187,23 €
27/12/2016 CONTRATO MAIOR DE OBRAS POLO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTBOL A BANDEIRA-CARBALLAL FASE I 680.000 €
22/11/2016 MELLORAS NA PISTA DEPORTIVA DA RÚA MONDARIZ 3.222,25 €
22/11/2016 MELLORAS NA PISTA DEPORTIVA DE FRAGOSELO (CORUXO) 5.592,34 €
21/11/2016 SUBMINISTRO DE ABONOS E SEMENTES
21/11/2016 SUBMINISTRO DE PORTERÍAS, CANASTAS E REDES
21/11/2016 ADQUISICIÓN DE MESAS DE GRANITO
23/12/2016 CONTRATO PARA VIXILANCIA E SEGURIDADE DOS CENTROS MUNICIPAIS DE DISTRITO 300.000 €
21/12/2016 APERTURA EXPEDIENTE CONTRATO MAIOR PARA SERVIZO DE VIXILANCIA NOCTURNA EN VIGOZOO 357.838,32 €
14/11/2016 CONTRATO MENOR OBRAS REPOSICIÓN E REPARACIÓN INSTALACIÓNS PROTECCIÓN CONTRAS LUMES EDIFICIO CASA COSISTORIAL 60.336,95 €
15/11/2016 SUBMINISTRO DE BOLARDOS MÓBILES
15/11/2016 ADQUISICIÓN DE BEBEDEIROS
09/11/2016 AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA REDACCIÓN DE PROXECTO DE PECHE EN PISTA DEPORTIVA EN ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SAN MIGUEL DE OIA 37.000 €
08/11/2016 REPOSICIÓN DE VALLA NO PARQUE DE XESTOSO (BEMBRIVE)
08/11/2016 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PARA A CONTRATACIÓN DA DECORACIÓN LUMINOSA DO NADAL 2016-2017. PROCEDEMENTO URXENTE 252.769 €
ADQUISICION DE 32.000 ENTRADAS PARA A GRADA DE FONDO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BALAIDOS PARA PRESENCIAR OS PARTIDOS DO R.C. CELTA DE VIGO NA TEMPADA 2016-2017 NAS COMPETICIONS DE LIGA, COPA, LIGA EUROPA UEFA E PARTIDOS DE CARACTER AMIGABLE. 159.680 €
CONTRATO MANTEMENTO APLICACIÓNS EXTERNAS (XESTIÓN DE RR.HH. E NÓMINA) 90.513,62 €
02/12/2016 CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS COLEXIOS PÚBLICOS E ESCOLAS MUNICIPAIS 12.240.333,02 €
25/10/2016 ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA CURVA EN SAMPAIO DE ABAIXO 41.207,87 €
02/12/2016 CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE ACTUALIZACIÓN E MANTEMENTO CATASTRAL, INTEGRACIÓN COA PLATAFORMA MUNICIPAL VCI+ E ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS TRIBUTARIAS. 1.440.000 €
22/11/2016 CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS ELÁSTICOS NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS E NO PAVILLÓN 219.999,99 €
22/11/2016 HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE I) 218.547,36 €
13/10/2016 MELLORA DO TRAZADO NA RÚA REVOLTA - MATAMÁ 60.378,56 €
11/10/2016 REPARACIÓN DOS ALEIROS DA FACHADA NORTE DO EDIFICIO DO CONCELLO DE VIGO 57.713,62 €
02/11/2016 ACTUALIZACIÓN EQUIPOS PLATAFORMA UNIFICADA DE ALMACENAMIENTO 130.000 €
14/11/2016 CONTRATO MAIOR DE OBRAS PROXECTO DE REFORMA DE GRADA DE RIO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BALAIDOS 6.777.293,55 €
CONTRATO MANTEMENTO APLICACIÓNS EXTERNAS(RECADACION E CONTABILIDADE) 164.756,96 €
03/10/2016 BEIRARRÚAS EN CALEXÓN RIVERA - LAVADORES 60.309,57 €
19/10/2016 CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE FIRMES EN VIAIS MUNICIPAIS NAS DIFERENTES PARROQUIAS DO CONCELLO DE VIGO 1.992.557,56 €
19/10/2016 CONTRATACIÓN, POLO PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE ACCESOS E CUBRICIÓN NA PISCINA DA ETEA. 385.983,56 €
19/10/2016 HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO 879.430 €
22/09/2016 ADQUISICON DE ORDEADORES PERSOAIS, PANTALLAS E TABLETS 50.000 €
22/09/2016 ADQUISICION POSTA EN FUNCIONAMENTO, FORMACIÓN E MANTEMENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS. 38.000 €

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información