Escudo Concello de Vigo
Perfil

Convocatorias e subvencións

Prazas convocadas
Fin de prazo Convocatorias e subvencións
Convocatoria específica para potenciar a participación de deportistas da cidade de Vigo en competicións oficiais de alto nivel na tempada deportiva 2018/2019. Publicación: 03/10/2019
18/10/2019 Convocatoria do exame de obtención do permiso municipal de condución de taxis. Publicación: 20/09/2019
12/08/2019 Bases reguladoras e convocatoria das axudas municipais á creación de empresas 2019. Publicación: 23/07/2019
30/09/2019 Proxecto de respiro familiar municipal dirixido a familias ou coidadores de persoas con discapacidade - ano 2019. Publicación: 09/07/2019
31/07/2019 Axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnado de centros públicos e privados concertados de educación infantil (2ª etapa), primaria e secundaria do concello de Vigo - Curso 2019-2020. Publicación: 01/07/2019
18/06/2019 Subvencións destinadas a proporcionar, mediante a utilización de bono-taxi, un medio alternativo de transporte adaptado a persoas afectadas por graves discapacidades na súa mobilidade (ano 2019). Publicación: 24/05/2019
21/06/2019 Subvencións para festas tradicionais e patronais e desenvolvemento de actividades socioculturais realizadas no ano 2019. Publicación: 16/05/2019
13/05/2019 Convocatoria específica para a concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo en relación á actividade deportiva da tempada 2018/2019. Publicación: 29/04/2019
17/06/2019 Subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rehabilitación integral do concello de Vigo (fase 16ª de Casco Vello, 11ª de Bouzas, 3ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e 3ª de Santa Clara).. Publicación: 17/04/2019
24/05/2019 Subvencións para o fomento do asociacionismo e da participación cidadá para o ano 2019. Publicación: 17/04/2019
19/07/2019 Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa 2019. Publicación: 17/04/2019
10/07/2019 Axudas para a instalación de ascensores, mellora da accesibilidade e eliminación de barreiras arquitectónicas en edificios residenciais colectivos existentes para o período 2019 exp: 1985/433.. Publicación: 10/04/2019
03/05/2019 Subvencións a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro para a realización de actividades na área dos servizos sociais. Publicación: 29/03/2019
17/04/2019 Subvencións a entidades deportivas de Vigo para a promoción do deporte feminino na tempada 2018-2019. Publicación: 26/03/2019
09/04/2019 Subvencións para o fomento do emprendemento e a consolidación empresarial a través do traballo colaborativo (2019). Publicación: 21/03/2019
27/03/2019 Subvencións da concellería de igualdade para a concesión de axudas a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres no ano 2019. Expte 9022/224. Publicación: 04/03/2019
08/05/2019 Programa municipal de axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministros e alimentación - 2019. Publicación: 01/03/2019
23/12/2019 Programa de axudas económicas directas de apoio para mulleres vítimas de violencia de xénero- 2019. Publicación: 24/01/2019
Programa contra desafiuzamentos e de emerxencia social para o ano 2019. Publicación: 11/01/2019
25/01/2019 Subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro 2019. Publicación: 04/01/2019
28/01/2018 Convocatoria pública de solicitudes de axudas para á rehabilitación de edificios e vivendas nas ARIs,do Concello de Vigo(fase 14ª do Casco Vello, fase 9ª do Barrio histórico de Bouzas, 1ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e 1ª de Santa Clara).. Publicación: 28/12/2017

Convocatorias e subvencións en Vigo App

logo app vigo

Segue as convocatorias e subvencións na app móbil oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información