Escudo Concello de Vigo
Perfil

Bases reguladoras e convocatoria das axudas municipais á creación de empresas 2019

A Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria de data 11.07.2019 aprobou as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2019 das axudas municipais á creación de empresas.
Bases reguladoras publicadas no BOPPO núm. 140 do 23/07/2019.
Fecha de inicio de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do art. 30 da LPAC.

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 30/07/2019 - 12/08/2019

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información