Escudo Concello de Vigo
Perfil

Subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rehabilitación integral do concello de Vigo (fase 16ª de Casco Vello, 11ª de Bouzas, 3ª das rúas Bueu-Moaña en Coia e 3ª de Santa Clara).

Anualidade 2018 do Plan estatal de vivenda 2018-2021.

O Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, en sesión ordinaria de 11 de abril de 2019, acordou aprobar as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios de vivendas nas ARIS de Vigo con financiamento do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021. Dispoñendo a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e a convocatoria no BOP a través da Base de Datos Nacional de Subvencións e no xornal de maior difusión da provincia.

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 05/11/2019 - 07/01/2020

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información