Escudo Concello de Vigo
Perfil

Alleamento da Parcela Municipal Número 172 do Inventario do Patrimonio Municipal do solo (

O Consello de Xerencia da Xerencia Municipal de Urbanismo, na súa sesión ordinaria de data 10.09.2019 acordou a incoación do procedemento de alleamento da parcela Municipal núm. 172 do inventario do patrimonio municipal do solo (PMS) mediante o procedemento de poxa pública con proposición económica en sobre pechado. Exp.: 1984/433

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 13/12/2019 - 10/02/2020

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información