Escudo Concello de Vigo
Perfil

Subvencións a entidades deportivas de Vigo para a promoción do deporte feminino na tempada 2019-2020. Expte 9745/224

Bases reguladoras e convocatoria específica de subvencións da concellería de igualdade para a concesión de subvencións a entidades deportivas de Vigo para a promoción do deporte feminino na tempada 2019-2020.

Aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de data 07/05/2020.

Bases reguladoras publicadas no BOPPO núm. 91 do 14/05/2020.

Prazo para a presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Extracto da convocatoria publicado no BOP do 20 de maio de 2020.

En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas ( LPAC) establécese o emprego de xeito exclusivo de medios electrónicos para presentar e tramitar a solicitude a través da sede electrónica do Concello de Vigo.

Forma de presentar as solicitudes: exclusivamente a través do rexistro xeral electrónico da sede electrónica do concello.

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 21/05/2020 - 03/06/2020

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información