Escudo Concello de Vigo
Perfil

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres no ano 2020. Expte. 10.199-224

Aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de data 10/08/2020.

Bases reguladoras publicadas no BOPPO núm. 157 do 17/08/2020.

Extracto da convocatoria publicado no BOPPO núm. 159 do 19/08/2020.

En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas ( LPAC) establécese o emprego de xeito exclusivo de medios electrónicos para presentar e tramitar a solicitude a través da sede electrónica do Concello de Vigo.

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 20/08/2020 - 02/09/2020

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información