Escudo Concello de Vigo
Perfil

Apertura de trámite de consulta pública para a aprobación do documento de actualización do plan de Mobilidade Urbana Sostible da cidade de Vigo

Dáse conta do informe-proposta do 13/07/2021, asinado pola técnico de xestión da Área de Servizos Xerais, polo xefe do Servizo Administrativo e Control Orzamentario, polo xefe do Servizo Xurídico Servizos Xerais e polo concelleiro delegado da Área de Fomento.

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 05/08/2021 - 23/08/2021

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información