Escudo Concello de Vigo
Perfil

Bases Reguladoras e convocatoria das Axudas Municipais á Creación de Empresas 2021

A Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria do 16.07.2021 aprobou as Bases Reguladoras e a Convocatoria das Axudas Municipais á Creación de Empresas 2021.

Bases reguladoras publicadas no BOPPO núm. 139 do 22.07.2021.

Extracto da convocatoria publicado no BOPPO núm. 139 do 22.07.2021

Convocatoria:

Prazo solicitudes: 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, que será comunicado desde a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que opera como sistema nacional de publicidade de subvencións, nos termos do art. 30 da LPAC (do 23.07.2021 ao 05.08.2021)

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 23/07/2021 - 05/08/2021

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información