Escudo Concello de Vigo
Perfil

Exposición pública do Orzamento Xeral do Concello de Vigo

Con data 17/11/2021, aprobouse o Orzamento Xeral do Concello de Vigo, publicouse no BOPP o día 18/11/2021, o prazo de exposición pública comenza o 19/11/2021 e remata o 13/12/2021, prazo no que os interesados e polas causas taxadas no artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado plo RDL 2/2004, de 5 de marzo, poden presentar alegacións ou reclamacións. Ruta para consulta da publicación: https://sede.vigo.org/expedientes/taboleiro/index.jsp > Expedientes en Exposición Pública > Expedientes do Concello de Vigo > PRESUPOSTOS

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información