Escudo Concello de Vigo
Perfil

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades de promoción das mulleres no ano 2023. Expte. 12.030-224

Aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión de data 03/03/2023.

En cumprimento da obriga imposta polo artigo 14.2.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas ( LPAC) establécese o emprego de xeito exclusivo de medios electrónicos para presentar e tramitar a solicitude a través da sede electrónica do Concello de Vigo

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 17/03/2023 - 31/03/2023.

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información