Escudo Concello de Vigo
Perfil

Exposición pública do expediente da Conta xeral 2022

A Conta Xeral Pleno do Concello de Vigo e da Xerencia Municipal de Urbanismo, correspondente ao ano 2022, rendida por Resolución da Alcaldía Presidencia de data 8 de maio de 2023 e ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión celebrada o día 16 de maio de 2023, exponse ao público cos documentos que a xustifican por un prazo de 15 días hábiles.

Publicación no BOOPO: nº 96 de 22 de maio

Comezo do prazo de exposición: 23/05/2023.

Remate do prazo: 12/06/2023.

Expediente nº 251/143

Expedientes en exposición pública

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 23/05/2023 - 12/06/2023.

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información