Escudo Concello de Vigo
Perfil

Consulta pública previa para la tramitación de la modificación de la "Ordenanza municipal de taxi de la ciudad de Vigo". Expte. 2319/449.

Achégase apertura de trámite de consulta pública previsto no artigo 133 da Lei 39/2015, para a redacción, tramitación e aprobación da modificación da ordenanza municipal reguladora do servizo de taxi da cidade de Vigo, durante un prazo de 15 días hábiles, para que a cidadanía, organizacións e asociacións que así o consideren poidan facer chegar as súas opinións acerca dos aspectos que figuran recollidos no Anexo 1 do presente acordo, a través do correo electrónico ofi.transportes@vigo.org

  • Periodo 06/03/2020 - 30/03/2020

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información