Escudo Concello de Vigo

Simulación: Ocupación de terreos de uso público local con calicatas e zanxas e calquera remoción do pavimento e beirarrúas

Instrucións

Cubra este formulario para poder proceder coa simulación da súa autoliquidación. Para obter máis información consulte a Ordenanza 30

Datos especificos da Autoliquidación

Introduza os datos da sua autoliquidación. Cando dentro do espazo total ocupado da vía pública se encontren prazas de aparcamento regulado na ordenanza reguladora do servicio de aparcamento de vehículos na vía pública mediante parquímetros expendedores de billetes na cidade de Vigo, engadirase un recargo que afectará soamente á porción de espazo de aparcamento ocupado, a cal debe especificarse no apartado "Espazo da zona de aparcamento regulado ocupado"

Tipo de obra
Feito solicitado
Base impoñible (Orzamento da Obra)
Duración estimada dende o seu inicio
Medidas da obra
Espazo zona de aparcamento regulado ocupado
Ocupación con casetas e outros elementos afectos á obra principal

Indique se existe necesidade de ocupación de maior superficie do solo que a corresponde á obra, segundo a implantación da mesma, para a instalación de casetas, acopio de materiais, maquinaria ou outros elementos."

Necesita maior superficie de solo para casetas
Datos das vías implicadas na ocupación

No caso de que o aproveitamento estea situado na confluencia de varias vías, aplicarase á tarifa correspondente á rúa de categoría superior
No caso de que o aproveitamento estea situado en parques e xardíns públicos, aplicarase á categoría de rúa de máis categoría coa que linde

Datos das vías
(*) Campos obrigatorios


Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información