Escudo Concello de Vigo

Taxa pola prestación dos servicios de control de calidade na execución de obras na vía publica e na reposición de pavimentos

Instrucións

Unha vez que cubra os datos presione no botón de tramitar e imprima o resguardo. Para obter máis información consulte a Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas pola prestación dos Servizos de Control de Calidade na execución de obras na vía pública e na reposición de pavimentos

Datos do solicitante

Introduza os seus datos.

Nome
Documento de identificación
Datos necesarios para realizar o pagamento

Introduza os datos necesarios para realizar o pagamento.

Orzamento de execución material da obra
(*) Campos obrigatorios


Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información