Escudo Concello de Vigo

Simulación: Recollida do lixo industrial, comercial e profesional

Instrucións

Cubra este formulario para poder proceder coa simulación da súa autoliquidación. Para obter máis información consulte a Ordenanza 16

Datos de alta na taxa de lixo industrial

Datos para a alta da taxa de lixo industrial, comercial e profesional
Debe indicar obligatoriamente ou a referencia catastral ou o código tributario.

Actividade do local
Colectores de uso exclusivo
Licenza de actividades e instalacións
Epígrafe do IAE
Referencia Catastral/Código tributario
Enderezo
Datos do dono do local
Características do local
Bonificacións fiscais, exencións e tarifas mínimas

Datos de cálculo de beneficios fiscais, exencións e tarifas mínimas.

  • Si o establecemento dispón de espazo interior destinado ós contenedores de lixo aplícase unha bonificación do 5% (debe adxuntar plano dilixenciado por a Xerencia de Urbanismo).
  • No caso de locais pechados ou sen utilización aplícase a tarifa mínima de vivenda.
  • No caso de ter contratada a recollida de lixo con empresa distinta do servizo municipal aplícase a tarifa mínima de vivenda (previa solicitude de suxeito pasivo).
  • No caso de varias persoas xurídicas ou físicas compartindo local para diferentes actividades aplicarase a cada un deles unha reducción do 30% (agás actividades con volume de residuos superior a 1000 litros/día).

Conten espazo interior destinado ós colectores de lixo
Local pechado
Certificación ATRA(Taller subscrito ó Convenio de Xestión Integral de Residuos)
Servizo de limpeza externo
Varias empresas compartindo local
(*) Campos obrigatorios


Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información