Escudo Concello de Vigo

Prezos públicos pola utilización do VERBUM-Casa das palabras

Se desexa coñecer primeiro o importe a pagar sen necesidade de completar todo o formulario puede acceder ao formulario de cálculo de taxa en simulación:

Instrucións

Cubra este formulario para poder proceder coa súa autoliquidación. Para obter máis información consulte a Ordenanza 30

Datos do solicitante

Introduza os seus datos.

Nome
Documento de identificación
Enderezo fiscal do solicitante

Introduza os seus datos de enderezo

Dirección
Enderezo a efectos de notificación

Introduza o seu enderezo para notificación

Dirección
Datos a efectos de notificación

Introduza os datos de correo electrónico e teléfono para poderlle notificar se é preciso.

Correo electrónico, teléfono
Datos do representante

Datos do representante (Se procede)

Documento de identificación
Nome e Cargo
Datos especificos da Autoliquidación

Introduza os datos da sua autoliquidación."

Tipo de utilización
Tipo de xornada
Tipo de sesión
Data límite de pagamento
Horario
Data límite pagamento
Tarifa reducida por convenio coa Concellería de Asuntos Sociais

Indique si se trata dun grupo que desenvolve actividades sen ánimo de lucro e con Convenio coa Concellería de Asuntos sociais."

Posúe convenio
(*) Campos obrigatorios


Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información