SEDE ELECTRÓNICA

Listas de reserva activas

Prazas con lista activa

Prazas convocadas
Praza Listas activas Acceso
Administrativo/a de Administración Xeral 1 Ver lista
Auxiliar de Administración Xeral 1 Ver lista
Auxiliar laboratorio 1 Ver lista
Bombeiro 1 Ver lista
Condutor-bombeiro 1 Ver lista
Diplomado/a en Traballo social 1 Ver lista
Diplomado/a en enfermería 1 Ver lista
Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal 1 Ver lista
Enxeñeiro/a de camiños, canais e portos 2 Ver lista
Enxeñeiro/a industrial 2 Ver lista
Oficial Instalacións municipais 1 Ver lista
Oficial condutor/a 1 Ver lista
Oficial coidador/a mantemento, vixilancia e contro 1 Ver lista
Oficial desinfector/a 1 Ver lista
Oficial fontaneiro/a 1 Ver lista
Oficial sepultureiro/a 1 Ver lista
Operario/a peón 1 Ver lista
Subalterno/a 1 Ver lista
Técnica/o Media/o en Relacións Laborais 1 Ver lista
Técnico/a de Administración Xeral rama Xurídica 1 Ver lista

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información