Escudo Concello de Vigo
Listas de reseva

Listas de Diplomado/a en Traballo social

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Instruccións

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

  • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
  • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
  • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
  • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
  • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
  • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
  • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

Listas de reserva (2 activas)

Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016 (orde: 1) - Vixencia ata o 15-12-2026

Prazas convocadas
Posto NIF Apelidos Nome Estado
1 ***3538** IGLESIAS MARTÍNEZ CRISTINA Ocupa Vacante/Programa
2 ***5119** MARTÍNEZ MAJOLERO MARTA En proceso
3 ***7775** RIAL MARTÍNEZ JORGE Desactivado/a
4 ***4288** MARTINEZ GUEDE SILVIA Desactivado/a
5 ***2690** MENDEZ CAMAÑO SOFIA Ocupa Vacante/Programa
6 ***5733** RIAL CASAL SILVIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
7 ***3957** MALVIDO RODRIGUEZ MARIA AZUCENA Desactivado/a
8 ***0545** ARAUJO MONTENEGRO NURIA Desactivado/a
9 ***1177** LÓPEZ MARTÍNEZ MARINA Ocupa Vacante/Programa
10 ***8664** MEDINA FERNÁNDEZ CRISTINA Seleccionable sólo Programa/Vacante
11 ***6029** SAAVEDRA COTILLA XACOBE Ocupa Vacante/Programa

Bolsa de emprego de Diplomado/a en Traballo Social 2020 (orde: 2) - Vixencia ata o 10-02-2024

Prazas convocadas
Posto NIF Apelidos Nome Estado
12 ***5119** MARTINEZ MAJOLERO MARTA En proceso
13 ***7775** RIAL MARTINEZ JORGE Desactivado/a
14 ***1964** DIAZ-AGERO NODAR LUCIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
15 ***3538** IGLESIAS MARTINEZ CRISTINA Ocupa Vacante/Programa
16 ***8210** SOUTO TABOADA MARIA JULIA Desactivado/a
17 ***6068** GONZALEZ LAGO LUCIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
18 ***6279** BOUZON VILA TAMARA Desactivado/a
19 ***3957** MALVIDO RODRIGUEZ MARIA AZUCENA Desactivado/a
20 ***8161** ALONSO GONZALEZ LAURA Seleccionable sólo Programa/Vacante
21 ***8934** RODRIGUEZ GONZALEZ ANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
22 ***0545** ARAUJO MONTENEGRO NURIA Desactivado/a
23 ***6338** PENAS MORALES LUCIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
24 ***8664** MEDINA FERNANDEZ CRISTINA Desactivado/a
25 ***9896** DECABO QUINTELA EVA Seleccionable
26 ***7936** GOMEZ RIVERA MARIA TERESA Desactivado/a
27 ***3198** GUDE FERREIRO CARMEN Seleccionable sólo Programa/Vacante
28 ***5733** RIAL CASAL SILVIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
29 ***6206** ELVIRA MUÑIZ TERESA Desactivado/a
30 ***5225** MILETI RODRIGUEZ EUGENIA Desactivado/a

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información