SEDE ELECTRÓNICA

Bolsa Emprego Enxeñeiros/as camiños, canais e portos e Enxeñeiros/as industriais

Con data 17/08/2021 publicouse no BOP anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Enxeñeiros/as de camiños, canais e portos e Enxeñeiros/as industriais. Publícase na mesma data no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal.

Publicación

  • Data de publicación: 17/08/2021

CONVOCATORIAS REMATADAS

Bolsa Enxeñeiros/as camiños, canais e portos e Enxeñeiros/as industriais

Data de presentación de solicitudes 17/08/2021-31/08/2021

Anuncios / Documentación da Convocatoria:

O resto de documentación e avisos publicaranse no apartado correspondente a cada praza convocada.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información