Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa Emprego Enxeñeiros/as camiños, canais e portos e Enxeñeiros/as industriais

Con data 17/08/2021 publicouse no BOP anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Enxeñeiros/as de camiños, canais e portos e Enxeñeiros/as industriais. Publícase na mesma data no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal.

Publicación

  • Data de publicación: 17/08/2021

CONVOCATORIAS REMATADAS

Bolsa Enxeñeiros/as camiños, canais e portos e Enxeñeiros/as industriais

Data de presentación de solicitudes 17/08/2021-31/08/2021

Anuncios / Documentación da Convocatoria:

O resto de documentación e avisos publicaranse no apartado correspondente a cada praza convocada.

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información