Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de emprego de Técnico/a de Prevención Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente Igualdade

Con data 29/03/2022 publicouse no BOP o anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomementos interinos previstos no ar. 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Técnico/a de Prevención de Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente de Igualdade. Pub?icase na mesma data no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web municipal (www. vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, do 30/03/2022 ata o 12/04/2022.

Publicación

  • Data de publicación: 29/03/2022

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa de Técnico/a de Prevención Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente de Igualdade

Bases e convocatoria (BOP 29/03/22)

Anuncios / Documentación da Convocatoria:

O resto de documentación e avisos publicaranse no apartado correspondente a cada praza convocada.

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información