Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de emprego nomeamentos interinos Oficial de Instalacións Municipais

Con data 19/10/2022 publicouse no BOP de Pontevedra o anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Oficial de Instalacións Municipais. Publícase na mesma data no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, do 20 de outubro ao 17 de novembro de 2022.

Publicación

  • Data de publicación: 19/10/2022

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa Oficial de Instalacións municipais

Data de presentación de solicitudes do 20/10/2022 ao 17/11/2022

Anuncios / Documentación da Convocatoria:

O resto de documentación e avisos publicaranse no apartado correspondente a cada praza convocada.

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información