Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oferta de Emprego Público 2010-2011

Con data 18 de decembro de 2012 publícase no DOG anuncio que contén as Bases Xerais e Específicas das Ofertas de Emprego Público correspondentes a 2010 e 2011 (1ª parte). Asímesmo con data 24 de decembro de 2013 publícase no DOG anuncio que contén as Bases Específicas da 2ª parte da OEP. Con data 12 de xuño de 2014 publícase no BOP modificación das Bases Específicas correspondentes ás prazas de Policía Local.

Publicación

 • Data de publicación: 31/10/2012

Bases e documentación inicial da oferta:

Bases e documentación inicial da oferta. O resto de documentación e avisos publicarase no apartado correspondente a cada praza convocada.

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Convocatoria prazas Policía Local 2016 (Mobilidade Horizontal)

Con data 19 de decembro de 2016 publícase no BOE anuncio da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes comenzará a contar dende o día seguinte a dita publicación, do 20/12/2016 ao 08/01/2017)

 • Data da convocatoria: 19/12/2016
 • Prazo solicitudes: 20/12/2016 - 09/01/2017
 • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Convocatoria prazas Policía Local 2016 (Quenda libre)

Con data 17 de novembro de 2016 publícase no BOE anuncio da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes comenzará a contar dende o día seguinte a dita publicación, do 18/11/2016 ao 07/12/2016.

 • Data da convocatoria: 17/11/2016
 • Prazo solicitudes: 01/01/2014 - 07/12/2016
 • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

CONVOCATORIAS REMATADAS

Convocatoria prazas persoal laboral PROMOCIÓN INTERNA (2ª parte)

Con data 13 de xaneiro de 2014 publícase no BOP anuncio de convocatoria de prazas laborais por promoción interna. O prazo de presentación de solicitudes comenzará a contar dende o día seguinte á data de dita publicación. Lémbrase aos aspirantes que deberán presentar as súas solicitudes de conformidade coa Base Sexta das Xerais (instancia, copia simple do DNI e xustificación do pagamento de tasas). Asimesmo os aspirantes que accedan a prazas por promoción interna, tal e como dispón a base quinta das xerais (BOP 31/10/2012), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen.

 • Data da convocatoria: 13/01/2014
 • Prazo solicitudes: 14/01/2014 - 02/02/2014
 • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Convocatoria prazas funcionarios de carreira (2ª parte)

Con data 8 de xaneiro de 2014 publícase no BOE anuncio da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes comenzará a contar dende o día seguinte a dita publicación. Lémbrase aos aspirantes que deberán presentar as súas solicitudes de conformidade coa Base Sexta das Xerais (instancia, copia simple do DNI e xustificación do pagamento de taxas). Asimesmo respecto aos aspirantes que accedan a prazas por promoción interna, tal e como dispón a base quinta das xerais (BOP 31/10/2012, DOG 18/12/2012), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen. A opción ás prazas reservadas a persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% haberá de seguir o disposto na Base Cuarta das Xerais.

Anuncios / Documentación:

Convocatoria prazas persoal laboral QUENDA LIBRE (2ª parte)

Con data 8 de xaneiro de 2014 publícase no BOE anuncio de convocatoria de prazas laborais pola quenda libre. O prazo de presentación de solicitudes comenzará a contar dende o día seguinte á data de dita publicación. Lémbrase aos aspirantes que deberán presentar as súas solicitudes de conformidade coa Base Sexta das Xerais (instancia, copia simple do DNI e xustificación do pagamento de tasas) e o especificado nas súas bases específicas.

 • Data da convocatoria: 08/01/2014
 • Prazo solicitudes: 09/01/2014 - 28/01/2014
 • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Convocatoria prazas Policía e Bombeiros

Con data 8 de xaneiro de 2014 publícase no BOE anuncio da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes comenzará a contar dende o día seguinte a dita publicación. Lémbrase aos aspirantes que deberán presentar as súas solicitudes de conformidade coa Base Sexta das Xerais (instancia, copia simple do DNI e xustificación do pagamento de taxas) e o especificado nas súas bases específicas. Asimesmo respecto aos aspirantes que accedan a prazas por promoción interna, tal e como dispón a base quinta das xerais (BOP 31/10/2012, DOG 18/12/2012), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen.

Anuncios / Documentación:

Nova convocatoria prazas Inspector/a Medio Ambiente PROMOCIÓN INTERNA

Con data 7 de xaneiro de 2014 publícase no BOE anuncio da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes comenzará a contar dende o día seguinte a dita publicación. Lémbrase aos aspirantes que deberán presentar as súas solicitudes de conformidade coa Base Sexta das Xerais (instancia, copia simple do DNI e xustificación do pagamento de taxas). Asimesmo respecto aos aspirantes que accedan a prazas por promoción interna, tal e como dispón a base quinta das xerais (BOP 31/10/2012, DOG 18/12/2012), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen.

 • Data da convocatoria: 07/01/2014
 • Prazo solicitudes: 08/01/2014 - 27/01/2014
 • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Convocatoria prazas funcionarios carreira (1ª parte)

Con data 11 de xaneiro de 2012 publícase no BOE anuncio da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes comenzará a contar dende o día seguinte a dita publicación. Lémbrase aos aspirantes que deberán presentar as súas solicitudes de conformidade coa Base Sexta das Xerais (instancia, copia simple do DNI e xustificación do pagamento de taxas). Asimesmo respecto aos aspirantes que accedan a prazas por promoción interna, tal e como dispón a base quinta das xerais (BOP 31/10/2012, DOG 18/12/2012), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen. A opción ás prazas reservadas a persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% haberá de seguir o disposto na Base Cuarta das Xerais.

Anuncios / Documentación:

Convocatoria prazas persoal laboral (1ª parte)

Con data 7 de xaneiro de 2012 publícase no BOP anuncio de convocatoria de prazas laborais por promoción interna. O prazo de presentación de solicitudes comenzará a contar dende o día seguinte á data de dita publicación. Lémbrase aos aspirantes que deberán presentar as súas solicitudes de conformidade coa Base Sexta das Xerais (instancia, copia simple do DNI e xustificación do pagamento de tasas). Asimesmo os aspirantes que accedan a prazas por promoción interna, tal e como dispón a base quinta das xerais (BOP 31/10/2012), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen.

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información