Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Diplomados/as Traballo Social

Con data 18 de xaneiro de 2015 publícase no Faro de Vigo anuncio da convocatoria para a formación dunha Bolsa de Emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), para Diplomados/as en Traballo Social (Subgrupo A2). Así mesmo, as bases reitoras do proceso selectivo publícanse integramente, coa mesma data, no Taboleiro de Editos do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org).

Publicación

  • Data de publicación: 18/01/2015

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Convocatoria Bolsa Emprego Diplomado/a Traballo Social

Data de presentación de solicitudes do 19/01/2015 ao 23/01/2015

  • Data da convocatoria: 18/01/2015
  • Prazo solicitudes: 19/01/2015 - 23/01/2015
  • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información