Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais Sepultureiros/as

Con data 27 de abril de 2016 publícase no BOP anuncio das Bases Reitoras e a convocatoria para a formación dunha Bolsa de Emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, para Oficiais Sepultureiros/a (subgrupo C2) Publícase coa mesma data, no Taboleiro de Editos do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org) O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, do 28/04/16 ao 09/05/16.

Publicación

  • Data de publicación: 27/04/2016

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Convocatoria Bolsa de Emprego Oficiais Sepultureiros/as

Apertura prazo presentación solicitudes (28/04/16-09/05/16)

  • Data da convocatoria: 27/04/2016
  • Prazo solicitudes: 28/04/2016 - 09/05/2016
  • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Servizos da Sede Electrónica

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información