Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais Sepultureiros/as

Con data 27 de abril de 2016 publícase no BOP anuncio das Bases Reitoras e a convocatoria para a formación dunha Bolsa de Emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, para Oficiais Sepultureiros/a (subgrupo C2) Publícase coa mesma data, no Taboleiro de Editos do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org) O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, do 28/04/16 ao 09/05/16.

Publicación

  • Data de publicación: 27/04/2016

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Convocatoria Bolsa de Emprego Oficiais Sepultureiros/as

Apertura prazo presentación solicitudes (28/04/16-09/05/16)

  • Data da convocatoria: 27/04/2016
  • Prazo solicitudes: 28/04/2016 - 09/05/2016
  • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información