Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático

Con data 31/03/2017 publícase no BOP anuncio que contén as bases reitoras dos procesos selectivos para a formación de bolsas de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Operador/a de Informática e Oficiais de Oficios (Oficial coidador de mantemento, vixilancia e control de Vigozoo, Oficial Instalacións municipais, Oficial xardineiro/a, Oficial desinfector/a, Oficial electricista, Oficial ferreiro e Oficial fontaneiro (todos eles integrados no subgrupo C2). Publícase na mesma data no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais, do 01/04/2017 ao 10/04/2017

Publicación

  • Data de publicación: 31/03/2017

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsas Operador/a informático/a e Oficiais de Oficios

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Servizos da Sede Electrónica

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información