Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático

Con data 31/03/2017 publícase no BOP anuncio que contén as bases reitoras dos procesos selectivos para a formación de bolsas de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Operador/a de Informática e Oficiais de Oficios (Oficial coidador de mantemento, vixilancia e control de Vigozoo, Oficial Instalacións municipais, Oficial xardineiro/a, Oficial desinfector/a, Oficial electricista, Oficial ferreiro e Oficial fontaneiro (todos eles integrados no subgrupo C2). Publícase na mesma data no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais, do 01/04/2017 ao 10/04/2017

Publicación

  • Data de publicación: 31/03/2017

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsas Operador/a informático/a e Oficiais de Oficios

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información