Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Programador/a WEB

Con data 12 de maio de 2017 publícase no BOP anuncio das Bases Reitoras e a convocatoria para a formación dunha Bolsa de Emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, para Programadores/as WEB (subgrupo C1). Publícase coa mesma data, no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais, do 13/05/17 ao 22/05/17.

Publicación

  • Data de publicación: 12/05/2017

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Convocatoria Bolsa Programador/a WEB

Prazo presentación instancias do 13/05/17 ao 22/05/17

  • Data da convocatoria: 12/05/2017
  • Prazo solicitudes: 13/05/2017 - 22/05/2017
  • Información das Prazas Convocadas:
    • Programador/a WEB (1 prazas. Funcionario Interino para a execución de programas de carácter temporal)

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información