Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Técnicos de Xestión

Con data 22/06/2017 publicouse no BOP anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art.10.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Técnico de Xestión. Publícase na mesma data no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, do 23/06/2017 ao 12/07/2017

Publicación

  • Data de publicación: 22/06/2017

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa Técnico/a de Xestión

Presentación solicitudes dende o 23/06/17 ao 12/07/17

  • Data da convocatoria: 22/06/2017
  • Prazo solicitudes: 23/06/2017 - 12/07/2017
  • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información