Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Auxiliares de Administración Xeral

Con data 12/09/2017 publicouse no BOP anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art.10.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Auxiliar de administración xeral. Publícase na mesma data no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal

Publicación

  • Data de publicación: 12/09/2017

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa Auxiliares de administración xeral

Presentación solicitudes dende o 13/09/17 ata o 26/09/17

  • Data da convocatoria: 12/09/2017
  • Prazo solicitudes: 13/09/2017 - 26/09/2017
  • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información