Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de emprego nomeamentos interinos Oficiais coidadores VigoZoo

Con data 03/09/2018 publícase no BOP anuncio que contén as bases reitoras do proceso selectivo para a formación da bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Oficial coidador de mantemento, vixilancia e control de Vigozoo (subgrupo C2). Publícase na mesma data no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, do 04/09/2018 ao 24/09/2018

Publicación

  • Data de publicación: 03/09/2018

CONVOCATORIAS REMATADAS

Bolsa de emprego nomeamentos interinos Oficiais coidador, mantemento, vixilancia e control VigoZoo

Data de presentación solicitudes do 04/09/18 ao 24/09/18

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información