Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oferta de Emprego Público

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo - Ofertas de emprego

Activas

Pendentes de convocatoria

Rematadas

Nome da praza

Prazas convocadas
Praza Tipo Estado Oferta
Titoría Persoal laboral actividade de fomento do emprego En proceso Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Persoal administrativo Persoal laboral actividade de fomento do emprego Finalizada Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Dirección Persoal laboral actividade de fomento do emprego Finalizada Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Expertos/as docentes Persoal laboral actividade de fomento do emprego Finalizada Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Especialidade de Servizos de Restaurante Persoal laboral actividade de fomento do emprego En proceso Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Especialidade de Cociña Persoal laboral actividade de fomento do emprego En proceso Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Técnico/a de Administración Xeral (rama xurídica) Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Técnico/a de Administración Xeral (rama xurídica) Promoción interna En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Enxeñeiro/a de camiños, canais e portos Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Enxeñeiro/a Industrial Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Policía Local Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Inspector/a de Policía Local Promoción interna En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Policía Local Mobilidade horizontal En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Condutor/a bombeiro/a Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Sarxento/a extinción de Incendios Promoción interna En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Bombeiro/a Promoción interna En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Bombeiro/a Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial Fontaneiro/a Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Coidador/a, Mantemento e Control Zoo Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Técnico/a de Administración Xeral rama Xurídica Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Técnico/a de Administración Xeral rama Xurídica Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Técnico/a de Administración Xeral rama Económica Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Técnico/a de Xestión Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Técnico/a de Xestión Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Enxeñeiro/a Industrial Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Enxeñeiro/a de Camiños, Canais e Portos Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Enxeñeiro/a Técnico/a en Topografía Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Arquitecto/a Técnico/a Aparellador/a Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Técnico/a Medio/a de Sistemas Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Técnico/a Medio/a Relacións Laborais Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Diplomado/a en Traballo Social Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Condutor Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Programador/a Informático/a Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Sepultureiro/a Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Sarxento Extinción de Incendios Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Bombeiro/a Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Condutor/a-Bombeiro/a Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Policía Local Promoción interna En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Policía Local Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Policía Local Promoción interna/mobilidade horizontal En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Administrativo/a de Administración Xeral Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Auxiliar de Administración Xeral Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Auxiliar de Administración Xeral Reserva para persoas con discapacidade En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Alguacil-Notificador Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Subalterno/a Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Mecánico/a Quenda libre En proceso Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Axudante de Oficios Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Ferreiro/a Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Mantemento Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial de Instalacións Municipais Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial de Instalacións Municipais Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Electricista Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Axudante de Oficios Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Electricista Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Capataz Deportes Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Pavimentador/a Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Mecánico/a Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Albanel Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Carpinteiro/a Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Condutor/a Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Xardineiro/a Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
Oficial Limpeza Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información