SEDE ELECTRÓNICA

Oferta de Emprego Público

Concello de Vigo - Provisión de postos

Activas

Pendentes de convocatoria

Rematadas

Prazas convocadas
Praza Tipo Estado Oferta
Director/a de Ingresos e Xestión Catastral Delegada Libre designación En proceso Provisión, por libre designación do posto de director/a de Ingresos e Xestión Catastral Delegada
Xefa/e Turismo Concurso Traslados En proceso Concurso especifico A1-A2
Xefa/e Electromecánicos Concurso Traslados En proceso Concurso especifico A1-A2
Xefa/e Servizo Festas Concurso Traslados En proceso Concurso especifico A1-A2
Xefa/e de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local Concurso Traslados En proceso Concurso especifico A1-A2
Xefa/e de Estatística Concurso Traslados En proceso Concurso especifico A1-A2
Xefa/e do Servizo de Contratación Concurso Traslados Pendiente Concurso especifico A1-A2
Xefe/a Negociado Consumo [302 - O.M.I.C.] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Axudante Técnico Parque Central [laboral] [430 - Un. P. Central de Servizos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Equipo Oficios [laboral] [442 - Taller Vías e Obras] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Encargado/a Mantemento [444 - Serv. Electromecánicos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial Condutor/a Xestor Acopios e Custos [laboral] [445 - Parque Móbil] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial Condutor/a Xestor de Flota [laboral] [445 - Parque Móbil] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado [446 - Montes, Parques e xardins] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado Transporte [449 - Transporte] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [500 - Dirección Ingresos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Atención Público Xanela [502 - Inspección de Tributos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Atención Público Xanela [510 - Xefatura e Ingr. Directos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Atención Público Xanela [511 - Neg. Bens Inmobles] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [laboral] [511 - Neg. Bens Inmobles] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Atención Público Xanela [512 - Neg. I.A.E.-E.U.I.] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [laboral] [512 - Neg. I.A.E.-E.U.I.] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Atención Público Xanela [513 - Neg. Impuesto Plusvalía] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [laboral] [515 - Neg. Impto Vehículos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [laboral] [516 - Neg. Taxa Lixo Viviendas] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [516 - Neg. Taxa Lixo Viviendas] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Atención Público Xanela [520 - Neg. I.C.I.O.] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [laboral] [540 - Recadación Voluntaria] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [laboral] [545 - Recadación Executiva] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado Benestar Social [301 - Benestar Social] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Educación Cedro [315 - Cedro] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Laboratorio Cedro [315 - Cedro] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Recepcionista CEDRO [315 - Cedro] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Oficina da Xunta Gob. Local [109 - Secretaría Gob. Local] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Atención Público Xanela [232 - Of. Asis.Rexistro e Información] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [232 - Of. Asis.Rexistro e Información [O.A.R.] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado Actas [110 - Secretaría Xeral] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefatura de Oficina da Asesoría Xurídica Municipal [111 - Asesoría Xurídica] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Programador Sistemas [113 - Admón. Electrónica] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Subalternos [201 - Conserxería] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Ordenanza Atención público ventanilla [201 - Conserxería] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Atención Público Xanela [234 - Estatística] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [234 - Estatística] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela laboral [234 - Estatística] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Oficina Administrativa Contratación [242 - Contratación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Encargado/a Xeral Medio Ambiente [laboral] [215 - Medio Ambiente] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado Sanidade [310 - Sanidade] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Zoo [laboral] [612 - Vigo-Zoo] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Encargado/a Oficina Técnica Educación [332 - Educación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado Educación [342 - Admón Xeral de Educación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Enlace Informático Xuventude [333 - Xuventude] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Conserxe Responsable Instalacións Deportivas [laboral] [611 - Serv. Mun. Dep.] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Ordenanza porteiro [14 - Museos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado deportes [16 - Deportes] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar [16 - Deportes] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Admon. Xeral [111 - Asesoria Xurídica] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Admon. Xeral [200 - Réxime Interior] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Delineante [200 - Réxime Interior] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Ordenanza porteiro [201 - Conserxería] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Sala Control Mobilidade e Seguridade [210 - Mobili, Transp e Seguridade] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial/a Control Mobilidade e Seguridade [210 - Mobili, Transp e Seguridade] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar [210 - Mobili, Transp e Seguridade] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial/a Intendencia [212 - Policía Local] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Policía EVAP [212 - Policía Local] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Adm Xeral [140 - Intervención Xeral] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial Instalacións Depostivas [430 - UN.P.Central de Servizos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Alguacil-Notificador [430 - UN.P.Central de Servizos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Vixiante en xeral [430 - UN.P.Central de Servizos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial almaceneiro [430 - UN.P.Central de Servizos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado Gabinete Alcaldía [101 - Gabinete Alcaldía] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Inspector/a Obras, servizos e infraestructuras [441 - Servizo de vías e obras] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Alcaldía [101 - Gabinete Alcaldía] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Admon. Xeral [446 - Montes, Parques e xardins] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Axudante oficios [442 - Taller Vías e Obras] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Capataz Vías e Obras [442 - Taller Vías e Obras] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial albanel [442 - Taller Vías e Obras] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial ferreiros [442 - Taller Vías e Obras] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial pavimentador [442 - Taller Vías e Obras] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Equipos Oficios [442 - Taller Vías e Obras] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial electricista [444 - Serv. Electromecanicos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial condutor [445 - Parque Móbil] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Inspector control concesionario [446 - Montes, Parques e xardins] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Axudante oficios [450 - Unidade Manten Serv Municipais] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial Instalacions Municipais [450 - Unidade Manten Serv Municipais] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Ofic Admitrativa Dir. Ingresos [500 - Dirección Ingresos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xector/a Tributario/a TICS-Programador [500 - Dirección Ingresos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [503 - Xestión Catastral Deleg.] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [513 - Neg. Impuesto Plusvalía] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [515 - Neg. Impto Vehículos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Atención Público Xanela [540 - N. Recadación Voluntaria] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Atención Público Xanela [540 - N. Recadación Voluntaria] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Cedro [315 - Cedro] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Sala Proceso de Datos [113 - Admón. Electrónica] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Operador/a Informativa [113 - Admón. Electrónica] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Programador/a Comunicacions [113 - Admón. Electrónica] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Programador/a Informática [113 - Admón. Electrónica] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Inspector/a Mobili e Seguridade [210 - Mobili Transp e Seguridade] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Tecn Auxil sala control [210 - Mobili Transp e Seguridade] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial Laceiro/a [215 - Medio Ambiente] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar [215 - Medio Ambiente] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Axudante oficios [215 - Medio Ambiente] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Inspector medio ambiente [215 - Medio Ambiente] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado Estatística [234 - Estatística] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Inspector/a Auxiliar Recursos Humanos [220 - Área RRHH e Formación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Admon. Xeral [220 - Área RRHH e Formación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Técnico Contratación [242 - Contratación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar [242 - Contratación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Axudante oficios [252 - Limpeza viaria] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Capataz limpeza [252 - Limpeza viaria] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Axudante oficios [256 - Limpeza: Recollida de Residuos] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar [301 - Benestar Social] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Ordenanza porteiro [301 - Benestar Social] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial sepultureiros [303 - Cemiterios] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial albanel [303 - Cemiterios] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial desinfector [311] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Encargado Servizo Cemiterios [303 - Cemiterios] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Equipo Cementerio [303 - Cemiterios] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Equipo Oficial de Educación [332 - Educación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Axudante técnico Educación [332 - Educación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial instalacións [332 - Educación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Vixiantes instalacións municipais [332 - Educación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Ordenanza porteiro [322 - Instituto Mpal. Educación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Bilbioteca [334 - Bibliotecas] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Conserxe responsable instalacións Deportivas. [611 - Servizo Municipal Deportes] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado [320 - Participación Cidadá] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado Escolas Municipais [332 - Educación] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Conservador/a espazos naturais patrimonio histórico [413 - Patr. historico] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Admon. Xeral [413 - Patrimonio historico] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Mantemento Instalacions Deportivas [611 - Servizo municipal de deportes] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Admon. Xeral [611 - Servizo municipal de deportes] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial instalacións-IMD [611 - Servizo municipal de deportes] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial coidador, Mantemento, Vixilancia e control [612 - VIGO ZOO] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Condutor/a Mecánico-ZOO [612 - VIGO ZOO] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Administrativo/a Admon. Xeral [613 - EMAO] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Mestre/a formacion EMAO [613 - EMAO] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Ordenanza-EMAO [613 - EMAO] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Auxiliar Alcaldía [101 - Gabinete Alcaldía] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Encargado/a Instalacións Culturais [laboral] [328 - Área de Cultura] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Xefe/a Negociado Programa Cultura [328 - Área de Cultura] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Oficial/ EVAP [212 - Policía Local] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Axentes EVAP [212 - Policía Local] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo
Policía-Coordinador/a Executivo/a Protección Civil [214 - Protección Civil] Concurso Traslados En proceso Concurso de traslados dos postos de traballo C1, C2 e AP de titulación do Concello de Vigo

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información