Escudo Concello de Vigo

As condicións xerais para participar figuran no anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 100 do 26 de maio de 2017 (Descargar anuncio).

Prazos de presentación de ofertas

  • Bens mobles: ata o 3 de xuño de 2017.
  • Bens inmobles: ata o 3 de agosto de 2017.

Data límite do procedemento

No caso de non recibirse ofertas válidas, ambos prazos poderán prorrogarse, mes a mes, ata un máximo de seis meses, a contar desde a data de celebración da poxa. Isto é, a data límite de duración do procedemento será o 3 de novembro de 2017.

Vehículos

Os vehículos atópanse no Depósito Municipal, Avda. de Madrid 195, 36214 Vigo. Poden ser examinados polos posibles licitadores nas instalacións de devandito Depósito Municipal, de luns a venres de 8 a 16 horas, acompañando a autorización debidamente cumprimentada.

Documentos e modelos

Tabla cos lotes

Características dos lotes
Lote Descrición do ben Cargas Tipo 1ª licitación Tipo 2ª licitación Depósito
2 Vehículo citroen c-8, matrícula 2387FLX fotos No 5.020,00€ 3.765,00€ 753,00€
3 Vehículo citroen berlingo, matrícula 0198DZB fotos No 1.232,00€ 924,00€ 184,80€
5 Local comercial nº 57 con acceso por 3ª pranta de Principe 22 y dr. Cadaval 31. Inscrita no rexistro propiedade Vigo nº uno,finca 38857 fotos No 124.822,86€ 93.617,15€ 18.723,43€
10 Trasteros 9 y 10 en calle Aragón 221, sótano -1. Inscritos no rexistro propiedade Vigo nº dos fincas 66574 y 66572 fotos No 12.704,48€ 9.528,36€ 1.905,67€
12 Edificio en López de Neira 22 unido a local pranta baixa en rua Pracer 15. Inscritos no rexistro propiedade Vigo nº un, fincas 14579 e 14602 fotos Embargo AEAT por 109.768,43 € 379.633,57€ 284.725,18€ 56.945,04€

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información