Escudo Concello de Vigo

Multas de tráfico

Consulta das multas de tráfico das que é titular

A Carpeta Cidadá permite a consulta das multas de tráfico, posteriores ao 01/01/2006, pendentes ou tramitadas así como a impresión da carta de pagamento.

Tramitación e seguimento das alegacións ás multas

Desde o Rexistro Xeral telemático da propia Carpeta poderá iniciar os tramites de alegacións e identificación do condutor así como seguir todo o proceso da tramitación.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información