SEDE ELECTRÓNICA

Ordenanzas fiscais

Son as normas municipais que regulan os impostos do Concello e as taxas dos servizos que presta.

As ordenanzas e as súas tarifas modifícanse todos os anos. Nesta sección pódense consultar as ordenanzas vixentes para o presente ano, que vostede pode descargar en formato PDF.

Ordenanzas xerais


De impostos


Contribucións especiais


Taxas por prestación de servicios


De aproveitamento do dominio público.


Prezos públicos


Taxas da Xerencia Municipal de Urbanismo


Prestacións patrimoniais de carácter público non tributario

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información