Escudo Concello de Vigo

Calendario do contribuinte

Nesta sección recóllense as datas de comezo e final de cobranza, en período voluntario, dos padróns de tributos de cobro periódico e notificación colectiva correspondentes ao exercicio 2021, así como as datas para o cargo en conta dos recibos domiciliados nas entidades financeiras e data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso (sobrepasada a data límite será efectiva no ano seguinte).

Primeiro semestre

Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM):

 • Comezo do período voluntario: 30 de Marzo .
 • Finalización do período voluntario: 07 de Xuño .
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 07 de Xuño .
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 09 de Marzo .

Segundo semestre

Tasa pola recollida de lixo nas vivendas:

 • Comezo do período voluntario: 01 de Xullo .
 • Finalización do período voluntario: 06 de Setembro .
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 06 de Setembro .
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 10 de Xuño .

Exaccións unificadas industriais (Lixo industrial):

 • Comezo do período voluntario: 01 de Xullo .
 • Finalización do período voluntario: 06 de Setembro .
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 06 de Setembro .
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 10 de Xuño .

Imposto sobre actividades económicas (IAE):

 • Comezo do período voluntario: 01 de Setembro .
 • Finalización do período voluntario: 05 de Novembro .
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 05 de Novembro .
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 11 de Agosto .

Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana (IBI Urbana):

 • Comezo do período voluntario: 01 de Setembro .
 • Finalización do período voluntario: 05 de Novembro .
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 05 de Novembro .
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 11 de Agosto .

Imposto sobre bens inmobles de características especiais (BICES):

 • Comezo do período voluntario: 01 de Setembro .
 • Finalización do período voluntario: 05 de Novembro .
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 05 de Novembro .
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 11 de Agosto .

Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica:

 • Comezo do período voluntario: 01 de Setembro .
 • Finalización do período voluntario: 05 de Novembro .
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 05 de Novembro .
 • Data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso: 11 de Agosto .

Pode vostede ademais consultar a normativa que regula o prezo destes impostos e, en xeral, os de todos os servicios que presta o Concello.

Tamén pode consultar as normas de procedemento para o ingreso dos tributos municipais de cobro periódico e notificación colectiva do Concello de Vigo.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información