SEDE ELECTRÓNICA

Calendario días inhábiles

Suspensión de prazos

O 14 de marzo de 2020 entrou en vigor o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, que na súa Disposición Adicional Terceira – Suspensión de prazos administrativos estableceu a suspensión de termos e interrupción de prazos para a tramitación de procedementos administrativos.

O cómputo de prazos na Administración réxese polo artigo 30 e 31 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O calendario laboral publícao a Dirección Xeral de Traballo do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais en cumprimento do establecido no Real Decreto 2001/1983.

Por tanto, con carácter xeral serán días inhábiles:

 • Todos os sábados e domingos
 • Determinadas festas relixiosas establecidas en todo o ámbito nacional, como son: 15 de agosto; 1 de novembro; 8 de decembro; 6 de xaneiro
 • Festas de ámbito nacional recoñecidas no Estatuto dos Traballadores: 1 de xaneiro; 1 de maio; 12 de outubro; 25 de decembro
 • Festas de carácter cívico: 6 de decembro
 • Festas de carácter cívico e relixiosos das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais

Días inhábiles 2024

Todos os sábados e domingos e ademáis os festivos:

 • 01/01/2024
 • 13/02/2024
 • 28/03/2024
 • 29/03/2024
 • 01/05/2024
 • 17/05/2024
 • 25/07/2024
 • 15/08/2024
 • 16/08/2024
 • 01/11/2024
 • 06/12/2024
 • 25/12/2024

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información