SEDE ELECTRÓNICA

Verificación dos certificados da Sede

Os certificados de sede teñen a utilidade de asegurar que as relacións da cidadanía se realizan a través dunha canle segura e unha oficina pública recoñecida, que non permiten a intrusión malintencionada de terceiros.

Na Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, o art.10.3 determina que deberá garantirse a identificación do titular da sede e o art.10.4 establece que as sedes electrónicas disporán de sistemas que permitan o establecemento de comunicacións seguras sempre que sexan necesarias.

Para cumprir estes requisitos legais a sede electrónica do Concello de Vigo está dotada dun certificado de identidade do seu servidor web. Ese certificado permite:

  • Identificar o portal https://sede.vigo.org como a sede electrónica do Concello de Vigo.
  • Garantir a comunicación segura. Toda a información intercambiada entre calquera persoa que acceda á sede e a propia sede é cifrada.

Plataforma de validación VALIDE

O Ministerio de Política Territorial e Administración Pública ofrece a plataforma VALIDE, a través da cal poderá verificar a validez do certificado da Sede Electrónica do Concello de Vigo de forma directa e gratuíta.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información