Escudo Concello de Vigo

Solicitude de Praza nas Escolas Infantís Municipais Curso 2022 / 2023

As escolas infantís municipais (EIM) son centros de titularidade municipal, que escolarizan a nenos e nenas de 0 a 3 anos empadroados no termo municipal, e que promove o Servizo Municipal de Educación do Concello de Vigo.

A convocatoria de solicitudes de prazas para o curso 2022-2023 desenvólvese no sitio web da Rede de Escolas Infantís do Concello de Vigo.

Como facelo

Por Internet

Clique non botón "Tramitar por internet" e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

O Formulario de Solicitude, xunto coa documentación requirida, presentarase no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requirida

  • Formulario de Solicitude de praza nas Escolas Infantís Municipais
  • Fotocopia do Documento nacional de identidade (DNI) ou outro documento acreditativo da identidade da nai e do pai, ou dos representantes legais.
  • Fotocopia do Libro de Familia completo
   ou, no seu defecto, outro documento que acredite oficialmente a situación familiar.
  • Vida Laboral
   da nai e do pai ou representantes legais.

Oficinas

 • Servizo de Educación do Concello de Vigo

  Concello de Vigo - Andar 11 36201 Vigo

  Teléfonos: 986 810 181

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información