Escudo Concello de Vigo

Solicitude participación sorteo preestreno Frozen II

Procedemento a través do cal o cidadán/a formula a petición para participar en el sorteo de entradas para asistir al preestreno de Frozen II el día 20 de noviembro de 2019 a las 19:30 h en los cine de la Plaza Elíptica.

A quen está dirixido

Poderán participar no sorteo as persoas físicas, pai/nai/titor(a)/representante legal, que non actúen como empresarios individuais ou profesionais, maiores de 18 anos que estean empadroados en Vigo.
Dado que se trata dunha película de animación para nenos/as o disfrute do premio estará condicionado a que alomenos unha das persoas beneficiarias sexa un menor de idade de, entre tres e catorce anos e estea empadroado en Vigo.
Só se aceptará unha solicitude por nena/o beneficiaro.

Como facelo

Por Internet

A petición formularase única e exclusivamente de maneira electrónica.

Procedemento pechado.

Prazos

A inscrición no sorteo iniciarase as 12:00 día do día 18 de noviembre de 2019 e rematará o día 19 de noviembre de 2019 as 12:00 h.

Observacións

A participación no sorteo é gratuita.

O sorteo terá lugar o día 19 de novembro de 2019, ás 14:00 horas, no vestíbulo do Auditorio municipal da Casa do Concello.

As entradas-invitacións poderanse retirar no servizo de conserxería situado na planta baixa da Casa do Concello, praza do Rei s/n, entre as 17,00 e 20,00 horas do martes día 19/11/19, previa acreditación da identidade do solicitante e do menor , mediante DNI, libro de familia, ou calquera outro documento que acredite a patria potestade.

As entradas-invitacións non retiradas polos solicitantes no devandito prazo, pasarán aos seguintes solicitantes da lista de espera do sorteo.

Lexislación relacionada

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información