Escudo Concello de Vigo

Información do programa municipal de escolas deportivas 2020/2021

Mediante este trámite poderá realizar a inscripción no Programa Municipal de Escolas Deportivas.

A quen está dirixido

A todas as entidades que queiran iniciar as suas escolas deportivas no Programa Municipal de Escolas Deportivas POR PRIMEIRA VEZ.Requisitos mínimos dos Proxectos Educativos: Identificación da Entidade Deportiva Solicitante Nome da Entidade. Domicilio, teléfono, e-mail, cif.Datos do presidente e cargos responsables da entidae.Datos de referencia da Entidade (ano de creación, nº de deportistas, equipos e póliza de responsabilidade civil da entidade). Proxecto da Escola Deportiva na modalidade deportiva que pretende desenvolver, cos seguintes apartados: Obxectivos a desenvolver na escola deportiva. Especificación dos contidos a desenvolver ó longo do curso, distribuídos por idades e categorías. Metodoloxía de traballo, procesos de avaliación, etc.Solicitude de instalacions, horarios e días para a actividade ou descripción da dispoñibilidade de medios propios.Persoal titulado que desenvolverá o programa docente, e que asina o proxecto docente.Atoparse ó corrente coas obrigas tributarias da Seguridade Social, Axencia Tributaria, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e o Concello de Vigo.

Como facelo

Por Internet

Unicamente Por Rexistro electrónico e firmado dixitalmente pol@ presidenta/e da entidade deportiva.Prazos

As solicitudes deben de presentarse no Rexistro do Concello dende o Martes 2 ao Venres 12 de xuño (inclusive).

Documentación requirida

Oficinas

  • Complexo de Travesas

    Avenida de Castrelos nº 1

    Horario: Horarios de oficina para inscripcións: De 8:30 a 13:30.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información