Escudo Concello de Vigo

Alegaciones ao plan xeral de ordenación urbana a través de representante

A través deste trámite o representante do interesado podera presentar alegacións ao plan xeral de ordenanción urbana.

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica que actúe en representación do interesado.

Como facelo

Por Internet

Premendo no botón "Tramitar por Internet" pode realizar a solicitude online e enviar a documentación requirida de forma telemática. Desta maneira a solicitude resultante e a documentación requirida quedará rexistrada de forma automática no Rexistro da Xerencia de Urbanismo sen que teña que realizar ningún trámite de forma presencial.
Presencialmente

Só para persoas non obrigadas a relacionarse de forma electrónica coa Administración de conformidade co artigo 14.2 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas.

Deberá achegar o impreso de solicitude, debidamente cumprimentado, xunto coa documentación requirida.

Documentación requirida

  • Pluralidade de persoas solicitantes Impreso para indicar que a alegación recolle as pretensións correspondentes a unha pluralidade de persoas. De conformidade co artigo 66.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, cando as presentacións correspondentes a unha pluralidade de persoas teñan un contido e fundamento idéntico ou substancialmente similar, poderán ser formuladas nunha única solicitude.
  • Impreso de alegacións ao plan xeral de ordenación urbana
  • Copia de folla de plano do plan
  • Documento Acreditativo da Representación
  • Copia do DNI do/a solicitante

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información