Escudo Concello de Vigo

Impresos de Territorio, Urbanismo e Vivenda : Licenzas de Obra, Instalacións e Parcelamento

 • Denuncias por infraccións urbanísticas (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • OB-001 Licenza de obra nova (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • OB-002 Licenza de Obras de Ampliación / Reestructuración (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • OB-003 Licenza de Obras de Reforma e Consolidación (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • OB-004 Licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • OB-005 Licenza de reforma Comercial (Edificios Catalogados) (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • OB-006 Licenza de Obras de Movemento de Terras (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • OB-007 Licenza de obras para demolición (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • OB-008 Solicitud de licenza de muro de contención (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • OB-009 Licenza de Obra (Varios) (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • PA-001 Licenza de Parcelamento ou Informe de Innecesidad de Parcelamento (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
ffff
 • OB-001 Licenza de obra nova (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra nova (OB-001) (Descargar)
 • OB-002 Licenza de Obras de Ampliación / Reestructuración (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reestructuración / ampliación (OB-002) (Descargar)
 • OB-003 Licenza de Obras de Reforma e Consolidación (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obras de reforma e consolidación (OB-003) (Descargar)
 • OB-004 Licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (Ver trámite)
  • Impreso de solicitude de licenza de intervencións menores en Edificios Catalogados (OB-004) (Descargar)
 • OB-005 Licenza de reforma Comercial (Edificios Catalogados) (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra de reforma comercial (OB-005) (Descargar)
 • OB-006 Licenza de Obras de Movemento de Terras (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de obra de movemento de terras (OB-006) (Descargar)
 • OB-007 Licenza de obras para demolición (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de licenza de Obras para Demolición (OB-007) (Descargar)
 • OB-008 Solicitud de licenza de muro de contención (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de Xustificante de solitude da licenza de Construción de Muro de Contención (OB-008) (Descargar)
 • OB-009 Licenza de Obra (Varios) (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de obra (varios)(OB-009) (Descargar)
 • PA-001 Licenza de Parcelamento ou Informe de Innecesidad de Parcelamento (Ver trámite)
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra (Descargar)
  • Impreso de solicitude de licenza de parcelamento ou informe de innecesidade de parcelamento (PA-001) (Descargar)

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información