Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oferta de Emprego Público

Prazas convocadas

Prazas convocadas
Data Praza Tipo Oferta
06/02/2017 ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
06/02/2017 ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
06/02/2017 CONDUTOR/A-BOMBEIRO/A Quenda libre OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
06/02/2017 PROGRAMADOR/A INFORMÁTICA Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
06/02/2017 TÉCNICO/A MEDIO/A ACTIV. CULTURAIS E EDUCATIVAS Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
01/02/2017 OFICIAL ALBANEL Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
01/02/2017 OFICIAL ALMACENEIRO/A Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
01/02/2017 OFICIAL CARPINTEIRO/A Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
01/02/2017 OFICIAL CONDUTOR/A Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
01/02/2017 OFICIAL CONSERXE Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
01/02/2017 OFICIAL MECÁNICO/A Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
01/02/2017 OFICIAL SEPULTUREIRO/A Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
01/02/2017 OFICIAL XARDINEIRO/A Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2013
20/01/2017 Arquitecto interino Bolsas Lista Arquitectos Interinos
19/12/2016 POLICÍA LOCAL Mobilidade horizontal Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
17/11/2016 POLICÍA LOCAL Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
15/07/2016 Programador/a de Informática Funcionario/a interino/a Bolsa Emprego Nomeam. Interinos Programador Inf. e Tco.Xestión_REMATADAS
15/07/2016 Técnico/a de xestión Funcionario/a interino/a Bolsa Emprego Nomeam. Interinos Programador Inf. e Tco.Xestión_REMATADAS
04/04/2016 CAPATAZ PARQUE MÓBIL Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2012_REMATADA
04/04/2016 OFICIAL CONDUTOR/A Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2012_REMATADA
04/04/2016 OFICIAL INSTALACIÓNS MUNICIPAIS Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2012_REMATADA
04/04/2016 OFICIAL XARDINEIRO/A Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2012_REMATADA
02/04/2016 ADMINISTRATIVO/A ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2012_REMATADA
02/04/2016 AUXILIAR ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2012_REMATADA
02/04/2016 AUXILIAR ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2012_REMATADA
02/04/2016 CONDUTOR/A-BOMBEIRO/A Quenda libre OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2012_REMATADA
02/04/2016 INSPECTOR/A AUXILIAR OBRAS, SERVIZOS E INFRAESTRUT Promoción interna OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2012_REMATADA
12/01/2016 Enxeñeiro/a Camiños, Canais e Portos Funcionario/a interino/a Bolsa Emprego Nom. Interinos Enxeñeiros/as Camiños, Canais, Portos_REMATADA
12/01/2016 Enxeñeiro/a Industrial Funcionario/a interino/a Bolsa Emprego Nomeamentos Interinos Enxeñeiros/as Industriais_REMATADA
12/01/2016 Enxeñeiro/a Técnico/a en Topografía Funcionario/a interino/a Bolsa Emprego Nomeamentos Interinos Enx. Tcos/as Topografía_REMATADA
13/01/2014 OFICIAL CONDUTOR Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
13/01/2014 OFICIAL XARDINEIRO Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 ALGUACIL Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 AUXILIAR DE ADMINISTRACION XERAL Reserva para persoas con discapacidade Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 BOMBEIRO Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 CABO EXTINCIÓN INCENDIOS Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 CONDUTOR-BOMBEIRO Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 INSPECTOR/A PRINCIPAL POLICÍA LOCAL Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 OFICIAL CONDUTOR Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 POLICÍA LOCAL Mobilidade horizontal Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
08/01/2014 TÉCNICO/A MEDIO DE IGUALDADE Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
07/01/2014 Inspector/a Medio Ambiente Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Encargado de Obras Medioambientais Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Inspector Consumo Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Inspector Control Concesionarias Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Inspector Medio Ambiente Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Inspector Obras, Servizos e Infraestruturas Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Inspector Sanidade Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Técnico Mantemento Informática Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Técnico Medio Servizos Económicos Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Técnico Medio de Arquivos Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Técnico de Empresas e Actividades Turísticas Quenda libre Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
11/01/2013 Técnico de Xestión Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
07/01/2013 Capataz Electromecánicos Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
07/01/2013 Capataz Instalacións Culturais Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
07/01/2013 Capataz Vías e Obras Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
07/01/2013 Capataz de Desinfección Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
07/01/2013 Capataz de Xardíns Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA
07/01/2013 Oficial Instalacións Municipais Promoción interna Ofertas Emprego Público 2010-2011 IMPORTANTE REACTIVACIÓN DA OFERTA

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información