Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oferta de Emprego Público

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Activas

Ofertas de emprego

Rematadas

Ofertas de emprego

Xerencia Municipal de Urbanismo

Avisos

Prazas convocadas

Prazas convocadas
Data Praza Tipo Oferta
12/04/2019 Conservador/a Funcionario/a interino/a Bolsa de emprego nomeamentos interinos Conservador/a
14/03/2019 Técnicos de Administración Xeral Bolsas Bolsa de emprego para o nomeamento interino de Técnicos de Administración Xeral
21/09/2018 Administrativo Promoción interna Oferta emprego público 2016 da Xerencia de Urbanismo
21/09/2018 Inspector Urbanismo Promoción interna Oferta emprego público 2016 da Xerencia de Urbanismo
03/09/2018 Oficial coidador, mantemento, vixilancia e control Funcionario/a interino/a Bolsa de emprego nomeamentos interinos Oficiais coidadores VigoZoo
26/07/2018 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Administrativo/a de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Alguacil-Notificador Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Arquitecto/a Técnico/a Aparellador/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Auxiliar de Administración Xeral Reserva para persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Auxiliar de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Bombeiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Condutor/a-Bombeiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Diplomado/a en Traballo Social Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Enxeñeiro/a Industrial Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Enxeñeiro/a Técnico/a en Topografía Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Enxeñeiro/a de Camiños, Canais e Portos Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Coidador/a, Mantemento e Control Zoo Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Condutor Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Fontaneiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Mecánico/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Policía Local Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Sepultureiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Policía Local Promoción interna/mobilidade horizontal Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Policía Local Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Programador/a Informático/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Sarxento Extinción de Incendios Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Subalterno/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a Medio/a Relacións Laborais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a Medio/a de Sistemas Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a de Administración Xeral rama Económica Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a de Administración Xeral rama Xurídica Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a de Administración Xeral rama Xurídica Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a de Xestión Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a de Xestión Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Axudante de Oficios Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Axudante de Oficios Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Capataz Deportes Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Albanel Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Carpinteiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Condutor/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Electricista Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Electricista Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Ferreiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Limpeza Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Mantemento Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Mecánico/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Pavimentador/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Xardineiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial de Instalacións Municipais Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial de Instalacións Municipais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
14/06/2018 Técnico/a Superior de Arquivos Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Técnico/a Superior Arquivos
15/03/2018 Subalterno/a Funcionario/a interino/a Bolsa de emprego Nomeamentos interinos Subalterno/a
28/02/2018 Oficial condutor/a Funcionario/a interino/a Bolsa de emprego nomeamentos interinos Oficial Condutor
25/01/2018 Técnico/a Medio/a de Arquivos Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco./a Medio/a Arquivos
04/01/2018 Diplomados/as en Traballo Social Funcionario/a interino/a Bolsa Emprego Nomeamentos Interinos como Diplomados/as en Traballo Social
07/11/2017 Operario/a Peón Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Operario-Peón
12/09/2017 Auxiliar de Administración xeral Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Auxiliares de Administración Xeral
05/07/2017 Técnico/a Medio/a Normalización Lingüística Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Técn. Medio/a Normalización Lingüística
22/06/2017 Técnico/a de Xestión Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Técnicos de Xestión
24/05/2017 Enxeñeiro/a Técnico/a Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco/a. Admón. Especial-Economista e Enxeñeiro/a Tco/a.
24/05/2017 Técnico/a Administración Especial-Economista Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco/a. Admón. Especial-Economista e Enxeñeiro/a Tco/a.
12/05/2017 Programador/a WEB Funcionario Interino para a execución de programas de carácter temporal Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Programador/a WEB
31/03/2017 Oficial Desinfector/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Electricista Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Ferreiro/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Instalacións municipais Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Xardineiro/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial coidador mantemento, vixilancia e control Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial fontaneiro/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Operador/a de informática Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
19/12/2016 Policía Local Mobilidade horizontal Oferta de Emprego Público 2010-2011
17/11/2016 Policía Local Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
15/07/2016 Programador/a de Informática Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Programador Inf. e Tco.Xestión
15/07/2016 Técnico/a de xestión Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Programador Inf. e Tco.Xestión
27/04/2016 Oficial Sepultureiro/a Interino acumulación tarefas Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais Sepultureiros/as
12/01/2016 Enxeñeiro/a Camiños, Canais e Portos Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Enxeñeiros/as Camiños, Canais, Portos
12/01/2016 Enxeñeiro/a Industrial Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Enxeñeiros/as Industriais
12/01/2016 Enxeñeiro/a Técnico/a en Topografía Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Enx. Tcos/as Topografía
13/01/2014 Oficial Xardineiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
13/01/2014 Oficial condutor/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Alguacil Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Auxiliar de Administración Xeral Reserva para persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Auxiliar de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Bombeiro Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Cabo extinción incendios Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Conductor/a - Bombeiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Diplomado/a en Traballo Social Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Inspector/a Principal Policía Local Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Oficial condutor/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Policía Local Mobilidade horizontal Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Técnico/a Medio/a de igualdade Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Técnico/a de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2014 Inspector/a Medio Ambiente Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Encargado de Obras Medioambientais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Consumo Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Control Concesionarias Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Medio Ambiente Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Obras, Servizos e Infraestruturas Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Sanidade Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico Mantemento Informática Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico Medio Servizos Económicos Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico Medio de Arquivos Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico de Empresas e Actividades Turísticas Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico de Xestión Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz Electromecánicos Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz Instalacións Culturais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz Vías e Obras Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz de Desinfección Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz de Xardíns Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Oficial Instalacións Municipais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información