Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oferta de Emprego Público

Concello de Vigo

Avisos

Prazas convocadas

Prazas convocadas
Data Praza Tipo Oferta
15/03/2018 Subalterno/a Funcionario/a interino/a Bolsa de emprego Nomeamentos interinos Subalterno/a
28/02/2018 Oficial Condutor Funcionario/a interino/a Bolsa de emprego nomeamentos interinos Oficial Condutor
25/01/2018 Técnico/a Medio/a de Arquivos Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco./a Medio/a Arquivos
04/01/2018 Diplomados/as en Traballo Social Funcionario/a interino/a Bolsa Emprego Nomeamentos Interinos como Diplomados/as en Traballo Social
07/11/2017 Operario/a Peón Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Operario-Peón
12/09/2017 Auxiliar de Administración xeral Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Auxiliares de Administración Xeral
05/07/2017 Técnico/a Medio/a Normalización Lingüística Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Técn. Medio/a Normalización Lingüística
22/06/2017 Técnico/a de Xestión Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Técnicos de Xestión
24/05/2017 ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco/a. Admón. Especial-Economista e Enxeñeiro/a Tco/a.
24/05/2017 TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN ESPECIAL-ECONOMISTA Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco/a. Admón. Especial-Economista e Enxeñeiro/a Tco/a.
12/05/2017 PROGRAMADOR/A WEB Funcionario Interino para a execución de programas de carácter temporal Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Programador/a WEB
31/03/2017 Oficial Desinfector/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Electricista Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Ferreiro/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Fontaneiro/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Instalacións municipais Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Xardineiro/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial coidador mantemento, vixilancia e control Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Operador/a de informática Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
06/02/2017 ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2013
06/02/2017 ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
06/02/2017 CONDUTOR/A-BOMBEIRO/A Quenda libre Oferta de Emprego Público 2013
06/02/2017 PROGRAMADOR/A INFORMÁTICA Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
06/02/2017 TÉCNICO/A MEDIO/A ACTIV. CULTURAIS E EDUCATIVAS Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 OFICIAL ALBANEL Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 OFICIAL ALMACENEIRO/A Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 OFICIAL CARPINTEIRO/A Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 OFICIAL CONDUTOR/A Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 OFICIAL CONSERXE Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 OFICIAL MECÁNICO/A Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 OFICIAL SEPULTUREIRO/A Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 OFICIAL XARDINEIRO/A Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
19/12/2016 POLICÍA LOCAL Mobilidade horizontal Oferta de Emprego Público 2010-2011
17/11/2016 POLICÍA LOCAL Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
04/04/2016 CAPATAZ PARQUE MÓBIL Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
04/04/2016 OFICIAL CONDUTOR/A Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
04/04/2016 OFICIAL INSTALACIÓNS MUNICIPAIS Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
04/04/2016 OFICIAL XARDINEIRO/A Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
02/04/2016 ADMINISTRATIVO/A ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
02/04/2016 AUXILIAR ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2012
02/04/2016 AUXILIAR ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
02/04/2016 CONDUTOR/A-BOMBEIRO/A Quenda libre Oferta de Emprego Público 2012
02/04/2016 INSPECTOR/A AUXILIAR OBRAS, SERVIZOS E INFRAESTRUT Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
13/01/2014 OFICIAL CONDUTOR Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
13/01/2014 OFICIAL XARDINEIRO Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 ALGUACIL Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 AUXILIAR DE ADMINISTRACION XERAL Reserva para persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 BOMBEIRO Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 CABO EXTINCIÓN INCENDIOS Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 CONDUTOR-BOMBEIRO Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 DIPLOMADO/A EN TRABALLO SOCIAL Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 INSPECTOR/A PRINCIPAL POLICÍA LOCAL Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 OFICIAL CONDUTOR Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 POLICÍA LOCAL Mobilidade horizontal Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 TÉCNICO/A MEDIO DE IGUALDADE Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2014 Inspector/a Medio Ambiente Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Encargado de Obras Medioambientais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Consumo Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Control Concesionarias Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Medio Ambiente Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Obras, Servizos e Infraestruturas Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Sanidade Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico Mantemento Informática Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico Medio Servizos Económicos Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico Medio de Arquivos Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico de Empresas e Actividades Turísticas Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico de Xestión Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz Electromecánicos Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz Instalacións Culturais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz Vías e Obras Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz de Desinfección Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz de Xardíns Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Oficial Instalacións Municipais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información