SEDE ELECTRÓNICA

Solicitar PIN-SMS

Para obter o PIN-SMS de acceso e firma pode realizalo das seguintes formas:

1. De forma telemática

Debe cumplimentar a Alta no sistema Chave-PIN SMS (debe autenticarse mediante Certificado electrónico, DNIe, Chave permanente ou pin 24 horas).

2. De forma presencial

Debe cumplimentar a solicitude de acceso.

Rematada a solicitude deberá solicitar cita previa ( seleccionar Concello de Vigo -> Carpeta cidadá ) para que se lle entregue o contrasinal xerado na oficina de Información do Concello ou no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo presentando a documentación de identificación:

Documentación de identificación:

 • Persoas Físicas:
  • Cidadá de nacionalidade española:
   • O Documento Nacional de Identidade (DNI), pasaporte ou carné de conducir.
  • Cidadá da Unión Europea:
   • Documento Nacional de Identificación de Extranxeiros onde conste o NIE xunto co Pasaporte ou documento de identidade de país de orixe, ou
   • Certificado de Ciudadá da Unión onde conste o NIE xunto co Pasaporte ou documento de identidade de país de orixe, ou
   • Documento oficial de concesión do NIF/NIE, xunto co pasaporte ou o documento de identidade do país de orixe.
  • Cidadá extranxeiro:
   • Tarxeta Vermella/Verde/Branca de Identificación de Extranxeiros onde consta o NIE junto co pasaporte, ou
   • Documento oficial de concesión do NIF/NIE xunto co pasaporte.
 • Empresas:
  • Orixinal do poder notarial e fotocopia do DNI da persoa apoderada.
  • Tarxeta de identificación fiscal.
  • Autorización da persoa apoderada á persoa que recolle o contrasinal.
  • DNI orixinal da persoa que recolle o contrasinal.
 • Entidades e Asociacións:
  • Orixinal da acta de constitución ou documento equivalente a valorar pola Oficina de asistencia no Rexistro e Información.
  • Tarxeta de identificación fiscal.
  • Nomeamento da presidencia.
  • Autorización e fotocopia do DNI do presidente á persoa que recolle o contrasinal.
  • DNI orixinal da persoa que recolle o contrasinal.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información