Escudo Concello de Vigo

Oficina tributaria

Nesta sección atopará aquela información relevante nas súas relacións coa Administración en materia tributaria e principalmente en relación cos principais tributos municipais do Concello de Vigo, separada nos seguintes apartados:

  • Tributos: Recolle os principais tributos municipais do Concello de Vigo, así como as súas oficinas, normativa correspondente e os respectivos trámites de pago, domiciliación, exencións, bonificacións, impresión de recibos, certificados etc.
  • Autoliquidacións: Neste apartado agrúpanse todos aqueles trámites nos que é necesario o pago dunha cantidade no momento de facer a solicitude.
  • Calendario do Contribuínte: Fixa os diferentes períodos para realizar os pagos de taxas e impostos municipais.
  • Ordenanzas Fiscais: Son as normas municipais que rexen as tarifas dos servizos que presta o Concello, así como o seu procedemento, aplicación, condicións...
  • Normas de Ingreso de Tributos Periódicos: Normas de procedemento para o ingreso dos tributos municipais de cobro periódico e notificación colectiva do Concello de Vigo.
  • Trámites Económicos: Trámites para realizar o pago do correspondente tributo, así como outros que poderán ser da súa utilidade segundo as súas circunstacias.

Servizos da Sede Electrónica

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información