SEDE ELECTRÓNICA

IBI. Imposto de Bens Inmobles

Administración de Tributos - Departamento de I.B.I.
  • Enderezo: Concello de Vigo, Praza do Rei 1 - Planta Baixa, 36202 Vigo.
  • Teléfono: 986 810 116 / 986 810 100 Extensión 1347
  • Fax: 986 222 258
  • Email: ofi.ibivigo.org
  • Horario: De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

O Imposto sobre Bens Inmobles é un tributo directo de carácter real que grava o valor dos bens inmobles sitos no termo municipal de Vigo.

Respecto deste imposto esta oficina encárgase da súa xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión.

Normativa

Trámites

Pagamento

Exencións e Bonificacións

Certificados

Catastro

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información